Jdi na obsah Jdi na menu
 


grepolis

grepolis je strategická hra založena na rozšiřování města a vytváření armády.Jeto hra online zadarmo a čim déle hrajete tím více vás odmění. Např. když vydržíte a postavíte chrám otevřrou se vám dveře bohů můžete používat kouzla a tvořit mýtické jednotky(pegas, kentaur, harpyje, hydra, kyklop, manticora, erínye, kerberos, medúza, gryffin, kalydonský kanec a minotaurus)

 

Pozemní jednotky
Pozemní jednotky se vytvářejí v kasárnách, či je můžete verbovat v zemědělských vesnicích a nebo nechat si je seslat díky božské síle některých bohů.

 

Šermíř

Typ:
Obranná jednotka
Účinná v obranně proti: Práče, Katapult
Slabá v obraně proti: Hoplita, Jezdec, Válečný vůz, Mantikora, PegasJedná se o základní jednotku ve hře, hned nazačátku dostanete 6 šermířů, se kterými můžete okamžitě začít farmit okolní zemědělské vesnice. Tato jednotka neoplývá sice příliš velkou rychlostí, ale její výhodu je to, že šermíř unese 16 surovin, proto je v začátcích velice ideální s ním chodit rabovat. Jedná se o ryze obrannou jednotku s mečem v ruce, nedoporučujeme s ní útočit na jiná města, ve kterých se nachází armáda, jelikož je v útoku opravdu slabá. V obraně je tato jednotka účinná proti úderným zbraním a zvláště účinná proti střelným zbraním.

Práče

Typ: Útočná jednotka
Účinná v útoku proti: Hoplita, Lučištník
Slabá v útoku proti: Šermíř, Válečný vůz, Kyklop, Mantikora, MinotaurusPráčata jsou levná útočná jednotka, extrémně slabá v obraně. Práčata jsou rychlá jednotka, ovšem nevýhodu v drancování zemědělských vesnic je to, že příliš surovin s sebou neunesou. Práčata je výborné využít zejména, má-li hráč své město plné hoplitů. V začátcích hry se nedoporučuje příliš práčaty útočit, neboť většina hráčů oplývá velkým množstvím šermířů, kteří jsou proti práčatům odolná.

Lučištník

Typ: Obranná jednotka
Účinná v obraně proti: Hoplita, Válečný vůz
Slabá v obraně proti: Práče, Jezdec, Minotaurus, HarpyjeLučištník je obranná jednotka, která je zvláště účinná v obranně proti nájezdům jednotek s bodnou zbraní. Přesto si dávejte pozor, aby vaše město plné lučištníků nebylo napadeno jezdci, neboť právě ti jsou extrémně účinní proti této jednotce. Lučištníkem nikdy neútočte na město, kde se nachází vojsko, neboť vám příliš v útoku nepomohou, přesto je dobré s nimi farmit okolní zemědělské vesnice, neboť unesou poměrně velké množství surovin a oproti šermířům jsou i rychlejší.


Hoplita

Typ: Útočná i Obranná jednotka
Účinná v útoku proti: Šermíř, Jezdec,Válečný vůz, Kyklop
Slabá v útoku proti: Lučištník, Medúza, KentaurHoplita je asi jednou z nejzajímavějších jednotek, neboť se jedná o jednotku, která je využitelná jak v obraně, tak v útoku. Její největší výhodu je to, že je maximálně účinná proti šermířům a to jak v obraně, tak v útoku, a také to, že má-li váš soupeř armádu kyklopů, právě hopliti jsou velice účinní v boji proti nim. Nevýhodou této jednotky snad je jen to, že je velice pomalá, neboť hopliti jsou vybaveni těžkou zbrojí a proto ani jednotky příliš neunesou, a také to, že narazíte-li na město, kde dřímá pár kentaurů, můžete se svojí armádou rovnou rozloučit.

Jezdec

Typ: Útočná jednotka
Účinná v útoku proti: Šermíř, Lučištník, Katapult
Slabá v útoku proti: Válečný vůz, Kyklop, Pegas, Medúza, MinotaurusJezdec je nejrychlejší nemýtická pozemní jednotka. Jedná se o jednotku, která je výborným prostředkem k farmení ostatních hráčů, neboť nepočítaje rychlost a sílu, tato jednotka oplývá také velkou nosností surovin. Jezdcovou velkou nevýhodou je slabá účinnost proti většině mýtickým jednotkám a také to, že v obraně jsou extrémně zranitelní bodnými zbraněmi, takže dřímá-li ve vašem městě armáda jezdců, modlete se, aby vaše město nenavštívila armáda hoplitů či válečných vozů, neboť by vám vaši jezdci popadali rychleji, než domeček z karet.

Válečný vůz

Typ: Útočná i Obranná jednotka
Účinná v útoku proti: Šermíř, Hoplita, Jezdec, Kyklop
Slabá v útoku proti: Lučištník, Medúza, KentaurVálečný vůz je nejsilnější nemýtickou pozemní jednotkou, jenž je možné v kasárnách vytvořit. Jeho síla spočívá zejména v útoku, kde vyjma mýtických jednotek, nemá soupeře. Jediná nemýtická jednotka, která ji může zbrzdit je lučištník. Válečný vůz je možné využít i v obraně a to zejména proti jezdcům, ovšem máte-li město plné válečných vozů, dejte si pozor, abyste nebyli napadnuti hoplity či mantikorou, to by vaše vozy mohli být srovnány se zemí.

Katapult

Typ: Útočná jednotka
Účinná v útoku proti: Práče, Lučištník, Hoplita, Kentaur, Harpyje + Hradby
Slabá v útoku proti: Válečný vůz, Minotaurus, Mantikora, KyklopKatapult je jediný obléhací stroj ve hře, jedná se o velice pomalou jednotku, určenou k destrukci nepřátelových vojsk a hradeb. Katapult má velkou nosnost, proto je dobré jej poslat s armádou při farmení. Je možné tuto jednotku použít také při obraně, kde má stejné obranné atributy proti všem typům útočných zbraní, avšak nejslaběji se brání nájezdům válečných vozů a některých mýtických jednotek. Nevýhodou jednotky je čas výroby, vyšší cena a také fakt, že k vytvoření 1 katapultu je zapotřebí 15 volných obyvatel.

Lodě

Grepolis nabízí nejen pozemní boje, ale také velkolepé boje mořských flotil. Seznam všech lodí, které je možné v přístavu vytvořit, naleznete právě zde, včetně podrobného popisu u dané lodi k čemu je určena.

Lodě se vyrábí v přístavu, ale ještě před tím, než nějakou z lodí budete chtít vytvořit je nutné si ji v akademii vyzkoumat (vyjma transportního člunu, který je k dispozici ihned při postavení přístavu).


Transportní člun

Typ: Transportní jednotka
Rychlost: 8Základní loď v celé hře je právě transportní člun, který slouží k přesunu pozemních jednotek mezi ostrovy. Transportní člun je pomalá jednotka, přesto uveze velké množství jednotek, které je možné vylodit na druhém ostrově. Je to základ k přesouvání jednotek, přesto nezapomeňte, že se loď nemůže bránit ani ničit jiné lodě a proto ji nikdy neposílejte samotnou.

Biréma

Typ: Obranná loď
Rychlost: 15Biréma je rychlá obranná loď, která je zejména efektivní při obranně vlastního přístavu. Biréma je typ loďě, která je připravena kdykoliv zasáhnout a zničit případný pokus o vylodění nepřátelských jednotek ve tvém městě a jelikož oplývá i velkou rychlostí, hodí se jako rychlá podpora do spojeneckých přístavů. V útoku již ale tolik efektivní není, proto je lepší ji skutečně používat jen k bránění.

Ohnivá loď

Typ: Útočná loď
Rychlost: 13Ohnivá loď je tradiční válečnou lodí, která k ničení ostatních lodí využívá silného ohnivého plamene, jenž tryská z malého kanonu na cípu lodi. Jedná se o rychlou a nejsilnější útočnou loď, která ve větším počtu může zničit hravě celou nepřátelskou flotilu. V obraně již však značně zaostává.

Zápalná loď

Typ: Obranná loď
Rychlost: 5Zápalné lodě (též můžeme nazývat také demoliční) krouží kolem tvého přístavu a zničí jakoukoliv loď, která se k tobě pokusí dostat. Nevýhodou této lodi je, že sice nepřátelskou loď zapálí, ale shoří společně s ní, neboť při kontaktu lodí dojde k výbuchu, který zdemoluje obě lodě. Jedná se o výbornou obrannou jednotku, ovšem nutné podotknout, že na hydru tato loď nefunguje, proto silně nedoporučujeme vytvářet obranu pouze ze zápalných lodí. V útoku je tato loď nepoužitelná, proto vysílat ji do útoku je zbytečné.

Rychlá transportní loď

Typ: Transportní loď
Rychlost: 15Rychlé transportní lodě slouží jako rychlý transport jednotek mezi jednotlivými ostrovy. Tyto lodě oplývají dvakrát větší rychlostí, než transportní čluny, ovšem k tomu, aby mohli být takto rychlé, musí ubrat na nosnosti, proto uvezou menší počet pozemních jednotek.

Triréma

Typ: Útočná i Obranná loď
Rychlost: 9Trirémy jsou nemohutnější válečné lodě na moři, využitelné jak v obraně, tak v útoku. Zvláště v obraně je tato jednotka unikátní, jelikož se jedná o nejsilnější obrannou loď. Čím více mohutná loď, tím však pomaleji se po moři může pohybovat, proto tato loď v rychlosti lehce ztrácí oproti jiným lodím.

Kolonizační loď

Typ: Kolonizační loď
Rychlost: 3Pomocí kolonizačních lodí je možné obsadit cizí města či založit nové město na jednom ze stovek opuštěných ostrovů v celém oceánů. Kolonizační lodě neslouží k válčení, jsou nesmírně drahé a díky své mohutnosti se po moři pohybují skutečně pomalu, ovšem je to nepostradatelná jednotka při kolonizaci nového města.
Mýtické jednotky

Důležitým aspektem ve hře je také nekonečná úcta některému z bohů. Každý hráč si při postavení chrámu ve svém městě, může vybrat boha, jehož obyvatelé daného města budou uctívat. Bůh jako odměnu povolí hráči vytvořit mýtické jednotky, které bojují ve jménu daného boha. V každém městě hráč může uctívat jiného boha a v každý bůh vytváří jiné mýtické jednotky. Zde naleznete přehled všech mýtických jednotek, jejich výhody či nevýhody, včetně krátkých informací o jednotce a také přehled boha, který je k vytvoření dané jednotky zapotřebí.

Mýtické jednotky se vytvářejí v kasárnách (vyjma Hydry, která se vytváří v přístavu) a k vytvoření je zapotřebí dostatek přízně, surovin a patřičného stupně chrámu.


Potřebný bůh: Zeus

Účinný v útoku proti: Lučištník, Mantikora, Harpyje, Kentaur
Slabý v útoku proti: Mínotaurus, Kyklop, Medúza, Pegas

Účinný v obraně proti: Jezdec, Mínotaurus, Harpyje, Kentaur
Slabý v obraně proti: Mantikora, MedúzaMínotaurus je obrovské stvoření, která je napůl člověk, napůl býk. Díky své síle je to výborná jednotka na farmení, jelikož unese ze všech jednotek nejvíce surovin. Jeho houževnatost a bojeschopnost mu pomáhá v boji proti nepřátelským jednotkám, kde je využitelný zejména v obraně a to zvláště proti sečným jednotkám jako je harpyje či jezdec. Jeho slabinou je skutečnost, narazí-li v útoku na město chráněné kyklopy. To v boji tito udatní minotauři většinou padají k zemi.


Potřebný bůh: Zeus

Účinná v útoku proti: Šermíř, Mínotaurus, Mantikora, Kyklop, Harpyje, Pegas
Slabá v útoku proti: Nikomu

Účinná v obraně proti: Práče, Katapult, Kentaur
Slabá v obraně proti: Mínotaurus, HarpyjeMantikora je rychlá a silná útočná jednotka, jedná se o tvora, jenž má hlavu lva, křídla draka a ocas štíra. Mantikora může létat, proto nepotřebuje k přesunu mezi ostrovy transportní loď. Svoji sílu využije zejména v útoku, kdy za pomoci svého silného ocasu je účinou jednotkou proti většině mýtickým jednotkám. Jedná se o nejsilnější útočnou jednotku, extrémně účinou při útoku na město plné kyklopů, harpyjí či pegasů. V obraně již lehce zaostává, přesto je to výborný obranný štít proti kentaurům.


Potřebný bůh: Poseidón

Účinný v útoku proti: Harpyje, Kentaur, Pegas
Slabý v útoku proti: Kyklop

Účinný v obraně proti: Práče, Jezdec, Katapult, Mínotaurus, Harpyje, Kentaur
Slabý v obraně proti: Hoplita, Válečný vůz, Mantikora, Medúza, PegasKyklop je jednooký obr extrémně efektivní v útoku, zejména proti harpyjím a kentaurům. Kyklopové jsou i výborní obránci, zejména brání-li město proti útokům střeleckých zbraní. Kyklop má však obrovský handicap, jelikož je nesmírně zranitelný proti útokům bodnou zbraní. Vlastníte-li proto armádu kyklopů, střežte je jako oko v hlavě, neboť napadnou-li vaše město válečné vozy či mantikory, nemáte šanci se ubránit.


Potřebný bůh: Poseidón

Účinná v útoku proti: Všem lodím, Hydra
Slabá v útoku proti: Nikomu

Účinná v obraně proti: Všem lodím (nejúčinější jednotkou vyjma hydry je proti ní Ohnivá loď)
Slabá v obraně proti: HydraHydra je postrachem všech mořeplavců, její řev je slyšen na míle daleko a setkání s ní je tou největší noční můrou každého kapitána válečné flotily. Ve jménu boha Posidóna byla stvořena devítihlavá hydra, jediná mýtická jednotka vytvářena v přístavu, pohybuje se výlučně po moři, proto jsou její specifické vlastnosti stejné jako u lodí. Hydra je nejsilnější mořská jednotka, nejefektivnější v útoku i v obraně. Na moři nezná přemožitelne, snad jen setkání s jinou hydrou jí může způsobit velké škody. Důležité je vědět, že v útoku na ni neplatí obrana zápalnou lodí. Její nevýhodou je její cena, rychlost a doba vytvoření.


Potřebný bůh: Héra

Účinný v útoku proti: Lučištník, Mantikora, Harpyje, Kentaur
Slabý v útoku proti: Minotaurus, Kyklop, Medúza, Pegas

Účinný v obraně proti: Jezdec
Slabý v obraně proti: Katapult, Kentaur, Minotaurus, Mantikora, Kyklop, Harpyje, MedúzaHarpyje je dravá okřídlená žena, která je schopna svými drápy zabít desítky obyvatel. Ač se jedná o slabší mýtickou jednotku, v boji se výborně hodí jako útočná síla proti lučištníkům, kentaurům či jiným harpyjím. Velkou výhodou harpyjí je jejich rychlost, neboť se jedná o tvora, který se vyznačuje nadlidskou rychlostí. Harpyje, stejně jako mantikora či pegas, nepotřebuje k přesunu na jiný ostrov transportsní loď


Potřebný bůh: Héra

Účinná v útoku proti: Šermíř, Jezdec, Válečný vůz, Minotaurus, Mantikora, Kyklop, Harpyje, Pegas
Slabá v útoku proti: Kentaur

Účinná v obraně proti: Hoplita, Jezdec, Válečný vůz, Minotaurus, Harpyje, Kentaur, Pegas
Slabá v obraně proti: Mantikora, KyklopMedúza je hadovitá žena, která svým pohledem zkamení každého člověka. Je to bytost shovávající se v temných chrámech a opuštěných budovách. Jedná se o silnou obrannou jednotku, zvláště efektivní proti napadení minotaury či harpyjemi. Medúza je silný tvor, který unese spoustu surovin, ovšem to se odrazuje na její rychlosti, neboť se jedná o nejpomalejší mýtickou jednotku. V útoku je medúza vhodným tvorem při napadení města plného kyklopů či harpyjí.


Potřebný bůh: Athéna

Účinný v útoku proti: Hoplita, Harpyje, Kentaur
Slabý v útoku proti: Minotaurus, Mantikora, Kyklop

Účinný v obraně proti: Hoplita, Válečný vůz, Pegas
Slabý v obraně proti: Katapult, Kyklop, KentaurKentaur je člověk s tělem koně, což mu umožňuje rychlý pohyb po souši. Jedná se o výborného střelce, který je zvláště účinný proti harpyjím či hoplitům. Díky své síle je také výborným obráncem svého města, zejména proti nájezdům pegasů či válečných vozů, neboť se jedná o nejsilnější obrannou jednotku proti bodným zbraním. Slabá je tato jednotka v případě, braní-li své město proti útoku armády kyklopů.


Potřebný bůh: Athéna

Účinný v útoku proti: Šermíř, Jezdec, Válečný vůz, Kyklop
Slabý v útoku proti: Medúza, Kentaur

Účinný v obraně proti: Jezdec, Minotaurus, Harpyje
Slabý v obraně proti: Mantikora, MedúzaPegas je okřídlený kůň, který létá po obloze a ke svému přesunu na jiný ostrov nepotřebuje transportní loď. Jedná se o nejefektivnější obrannou jednotku proti nájezdům jednotek se sečnou zbraní, zvláště účinný je proti harpyjím a minotaurům. Pegase vystihuje zejména nadpozemská rychlost, neboť se jedná o nejrychlejší jednotku z celé hry, ovšem také se jedná o nejslabší mýtickou útočenou jednotku, avšak i přesto se dá v útoku výborně využít v ničení nepřátelových kyklopů.

a pár zajímavostí

Statistiky

38,859 hráčů
57,908 aliancí
714,570 měst
721,622 změn aliancí
360,904 kolonizací
 
 

 

Fotoalbum


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 29574
Měsíc: 543
Den: 11